Voorwaarden

Op deze website kunt u een offerte aanvragen. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag bij het juiste
bedrijf/de juiste bedrijven terechtkomt. U zal hierover een reactie ontvangen van betrokken
partijen.

Aanvragen
• Het aanvragen van een offerte is gratis en vrijblijvend.
• De offertes die u ontvangt van de bedrijven zijn ook geheel vrijblijvend.
• Bij het aanvragen van een offerte bent u zelf verantwoordelijk voor de correcte invulling van
de gegevens.
• Het wordt zeer op prijs gesteld als u het bedrijf dat een offerte aan u heeft uitgebracht op de
hoogte brengt van uw keuze.
Aansprakelijkheid
• Uw offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar een bedrijf of landelijk netwerk van
vakmensen. Vanaf dat moment is de betrokkenheid van deze website ten einde.
• Het bedrijf brengt u een offerte uit onder hun eigen naam en voorwaarden die wij niet zien. U
bent zelf verantwoordelijk voor de keuze of u met een bedrijf dan wel met welk bedrijf
waarmee u via deze site in contact bent gekomen, zaken doet.
• Wij doen ons best om de kwaliteit van de bedrijven in ons netwerk hoog te houden, maar wij
geven daarvoor geen enkele garantie. Wij garanderen niet dat u daadwerkelijk offertes krijgt.
• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de contacten en
samenwerking die u met de door ons aangeleverde bedrijven aangaat, alsmede voor de door
die bedrijven geleverde producten en prestaties.

Scroll naar boven